Ako rýchlo, ako ďaleko?

10. září 2017 v 9:51
POHYB:
Taktický: pri výboji; meraný v metroch za sekundu
Lokálny: pri prieskumoch plôch; meraný v metroch za minútu
Diaľkový: pri presunoch z miesta na miesto; meraný v kilometroch za hodinu/deň
Spôsoby pohybu:
Chôdza: Predstavuje neunáhlený, no ciaľavedomý pohyb (5 kilometrov za hodinu pri dospelom nezaťaženom jedincovi). Postava kráča, keď prekoná zdialenosť meter za sekundu.
Poklus:
Je druh vytrvalostného behu (približne 10 kilometrov za hodinu u nezaťaženého dospelého jedinca). Postava beží, ak prekoná vzdialenosť dvoch metrov za sekundu alebo vykonáva akúsi akciu touto rýchlosťou.
Beh (x3)
Rýchlosť tri metre za sekundu je priemerná rýchlosť postavy bežiacej v ťažkom brnení. T.j. asi 11 kilometrov pre dospelého jedinca v plnom brnení.
Beh (x4)
Pohyb v rýchlosti 4 metre za sekundu je typická rýchlosť pre jedinca v ľahkom, strednom alebo žiadnom brnení (asi 23 kilometrov pre nezaťaženého dospelého jedinca alebo približne 14 kilometrov za hodinu pre človeka v krúžkovej zbroji.

TAKTICKÝ POHYB
Je používaný v boji. Postavy vo všeobecnosti nekráčajú počas boja, ale z očividných dôvodov sú v pokluse či behu. Postava, ktorá vykonáva akciu a pohyb zároveň pol sekundy presúva váhu, pol sekundy rosí čosi iné.
OBMEDZENÝ POHYB: Náročný terén, prekážky a slabá viditeľnosť môžu spomaliť pohyb. Keď je pohyb spomalený, každý štvorec bojovej mriežky sa počíta za dva, čím sa efektívne znižije vzdialenosť, ktorú sú postavy schopné prekonať počas pohybu.
Ak sa vyskytuje viac ako jeden z faktorov ovplyvňujúcich pohyb, každý nadbytočný faktor sa pripočítava namiesto násobenia.
V niektorých situáciách môže byť pohyb postavy tak obmedzený, že postavy nie sú schopné sa pohnúť ani o 30 cm (1 štvorec bojovej mriežky). V týchto situáciách sa dá využiť "plnokruhová" akcia, kedy sa postava nemusí hýbať iba po mriežke, ale i diagonálne a je to počítané ako jeden štvrec namiesto troch - tým sa zvyšuje šanca prekvapenia súpera (toto pravidlo je neuplatiteľné na pohyb v teréne, kde sú postavy vyblokované prekážkami).
Postavy nemôžu prejsť cez žiadny štvorec bojovej mriežky, ktorý by spomalil jej pohyb a vyhnúť sa tak spomaleniu.
LOKÁLNY POHYB
Postavy preskúmavajúce rôzne plochy sa pohybujú lokálnym pohybom meraným v metroch za minútu.
Chôdza: Postavy kráčajú bezproblémovo.
Poklus: Postavy môžu napredovať bezproblémovo. Viď Diaľkový pohyb pre kilometre za hodinu.
Beh: Postavy môžu bežať v závislosti od ich telesnej stavby. Pokiaľ skóre telesnej stavby postavy je 9+, postava môže bežať minútu bez problémov. Vo všeobecnosti postavy smú bežať minútu či dve pred potrebou oddychu.
DIAĽKOVÝ POHYB
Postavy svojim pohybom pokrývajú dlhé vzdialenosti, brázdia krajiny. Tento pohyb je meraný v kilometroch za hodinu alebo za deň. Deň reprezentuje 8 hodín skutočného času. Pri lodiach s veslami to je 10 hodín a pre skutočné splavné lode až 24 hodín.
Chôdza: Postava môže kráčať 8 hodín za deň bez akýchkoľvek problémov. Kráčanie na dlhšie intervaly môže postavy vyčerpať (nižšie).
Poklus: Postavy môžu klusať hodinu bez problémov. Poklus ďalšiu hodinu môže spôsobovať trvalé následky z nedostatku vzduchu a každá ďalšia hodina môže spôsobiť dvojnásobné poškodenie, ako tá predchádzajúca. Postava, ktorá môže utrpieť akékoľvek zranenie, sa unavuje.
Unavená postava nemôže bežať a jej sila sa v bodovom systéme odrátava o -2 body na sile a zručnosti. Bežať môže až po zregenerovaní poškodenia, ktoré utrpela.
Beh: postavy nemôžu behať na dlhé vzdialenosti. Pokusy o beh s prestávkami správne fungujú pri pokluse.
TERÉN: Terén, ktorým sa postava pohybuje ovplyvňuje vzdialenosť, ktorú môže prejsť za hodinu/deň. Diaľnica je rovná, hladká a spevnená cesta. Cesta je zvyčajne len vychodená, nespevnená a zemitá pôda. Trať je cesta, ktorá je úzka a umožňuje iba pohyb jedného človeka za druhým - znemožňuje pohyb vozidiel. Bezcestný terén je divoké územie bez akýchkoľvek ciest/chodníkov.
NÚTENÝ POCHOD: Za deň normálnej chôdze postava ide 8 hodín. Zvyšok hodín denného svetla je využitý na tvorbu kempu, odpočívanie, jedenie a pod.
Postava SMIE kráčať viac ako 8 hodín za deň titulom NÚTENÉHO POCHODU. Za každú hodinu presiahnutú 8-hodinový normál vzhľadom na skóre stavby tela postavy sa k jej rýchlosti prirátavajú dve bonusové hodiny (od prekročenia desiatej hodiny pochodu). Ak toto nie je dodržané, postava môže utrpieť netrvalé zranenia. Je možné pre postavu upadnúť do bezvedomia, ak sa snaží napredovať prirýchlo.
JAZDECKÝ POHYB:
Kôň (či iné jemu podobné zviera) sa môže pohybovať klusom. Zviera môže byť tiež nútené do núteného pochodu, no v tomto prípade sú následky smrtiace, nie krátkodobé, pokiaľ zviera zlyhá a padne i s jazdcom.

ÚNIK A VÝKON:
Pri bežnej situácii nie je možné, aby sa pomalšia postava dostala preč od rýchlejšej bez poľahčujúcich okolností. Naopak, problém nenastáva ani, keď rýchlejšia postava má uniknúť od pomalšej.
Ak sú rýchlosti oboch postáv rovnaké, existuje jednoduchý spôsob, ako vyriešiť problém prenasledovania. Záleží na vytrvalosti postáv, ktorá môže byť dĺžkou prenasledovania skúšaná. Ak vyhrá prenasledovaný, unikne. Ak vyhrá prenasledovateľ, uloví korisť.
Ak sa prenasledovanie koná na pevnine, môže trvať dni, kedy postavy dostávajú len záplesky z diaľky o polohe druhej strany. Stavba tela udáva, ktorý môže držať krok dlhšie.

ŠPECIÁLNE DRUHY POHYBU:
Hrabanie:
Bytosť s touto schopnosťou sa dokáže prekopať skrz zeminu, ale nie cez kamene, pokiaľ teda jeho popis nehovorí inak. Bytosti nemôžu odpočívať ani behať počas hrabania.
Lezenie:
Bytosti, čo dokážu vyšplhať na akúkoľvek stenu či horu musia vedieť liezť i pokiaľ sú vystrašené. Ak bytosť dokáže liezť odrážaním sa, rýchlosť sa zdvojnásobuje. Brnenie pohyb spomaľuje, no zabraňuje zraneniam. Bytosť môže umrieť počas pádu alebo kvôli zásahu padajúceho kamenia.
Let:
Let ovplyvňujú faktory ako je nemotornosť a veľkosť tvora. Obe tieto mierky dokážu rýchlosť zvýšiť či zníčiť až o 8 bodov (nemotorné a veľké rýchlosť znižujú, malé a ovládateľné zvyšujú).


*V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností, prosím, nemajte núdzu sa pýtať. Rada odpoviem a objasním.*
(Originálny článok z: http://www.d20pfsrd.com/alignment-description/movement/ )


_RP_

 

Popis, ktorý zaujme - čo použiť a čomu sa vyhnúť

1. září 2017 v 13:49
Jednou z najzložitejších častí písania príbehu je popis/anotácia. Po názve a covere je to prvá vec, ktorú potenciálny čitateľ všimne a ktorá rozhodne o rozkliknutí Vášho príbehu. Popisy sú navonok skutočne rôznorodé. Záleží na žánri, POV príbehu a prostredí, ktoré ho rozvinie. No určité časti sú skalné a nemenné - zaručene prilákajú a pomôžu rozvoju popularity príbehu nezáležiac na akýchkoľvek iných faktoroch.


Alignment system

27. srpna 2017 v 14:59
Většina lidí nejspíše neví, co si pod tímto názvem představit. Níže přiložený obrázek vás může uvést do obrazu, pevně věřím, že jste se s podobnou tabulkou už nejspíše setkali. Co však jednotlivé skupiny znamenají, jak to může pomoci, k čemu to vůbec je a jak dosadit právě vaše postavy?
 


Ich vs. Er

11. srpna 2017 v 11:45
Jeden z nejdůležitějšího aspektu příběhu je to, zda bude psán z pohledu první osoby (hlavního hrdiny) anebo třetí (vypravěče). Jsou lidé, kteří preferují jeden či druhý styl, najdou se i tací, kteří jeden z oněch stylů nemohou vůbec vystát. Forma vyprávění příběhu se může rozhodnout mnoha aspekty, stačí se podívat kolem sebe na vaše oblíbené knihy, trilogie a ságy, abyste pochopili.

Ako určiť žáner tvojho príbehu? RÝCHLO A JEDNODUCHO

5. srpna 2017 v 19:01
Všetci sme sa už v živote stretli s dilemou zaradenia našeho príbehu. Ako všetci vieme, vybrať správny žáner nie je jednoduché a zahŕňa to mnoho podmienok a pravidiel, ktoré treba zvážiť.
Ako však vyzerá prerozdelenie žánrov tým najjednoduchším systémom?


Kam dál